Μελέτες – αδειοδότηση – κατασκευή, σε διαμέρισμα 30ετίας επιφάνειας 100τ.μ. στη περιοχή Πολύδροσο Αμαρουσίου.Σε υφιστάμενο χώρο πολυκαταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, ακολουθήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία ΚΥΕ (Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) βάσει των ισχυουσών διατάξεων, με ρύθμιση πολεοδομικών υπερβάσεων και σύνταξη πλήρους φακέλου μελετών για τη προσαρμογή του χώρου στη συγκεκριμένη χρήση, με πλήρη πρόταση εφαρμογής για τη τελική διαρρύθμιση του χώρου.

Δείτε περισσότερα


Σε κτήριο που χρονολογείται περί των 100 ετών από αρχικής κατασκευής και 60 από την τελευταία προσθήκη πραγματοποιήθηκε άρση κακοτεχνειών - βλαβών, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός. Η διαδικασία επικεντρώθηκε στην ανάδειξη της αρχικής μορφής, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης και σύγχρονου εξοπλισμού.