Αποφοίτησε από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας ,τμήμα έργων υποδομής, το 2000 με τον τίτλο του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής. Υλοποίησε την εξάμηνη πρακτική του εργασία σε Τεχνική εταιρεία όπου ασχολήθηκε με έργα οδοποιίας .

Έκτοτε, έχει εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες με αντικείμενο την κατασκευή οικοδομικών ή άλλων τεχνικών έργων, από θέση υψηλών αρμοδιοτήτων.

Από το 2008, είναι συνεργάτης του τεχνικού γραφείου και ασχολείται μεταξύ άλλων και με την οργάνωση των εργοταξίων της εταιρείας.