Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών 2003, με τον τίτλο της διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού και διπλωματική εργασία με θέμα τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

Είναι κάτοχος Μ.Ε.Κ. (μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών) Γ΄ τάξης στις κατηγορίες «οδοποιία» και «υδραυλικά» Β΄τάξης στα «οικοδομικά» και Α΄ στις λοιπές.

Από το 2003 έχει εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες δημοσίων έργων, όπου είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε σημαντικά έργα.

Από το 2009 απασχολείται στο τεχνικό γραφείο. Κύρια αρμοδιότητά της αποτελούν τα αντικείμενα της τεχνικής υποστήριξης και οργάνωση του τμήματος προμηθειών, Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και interior design.