Ανάληψη του συνόλου των μελετών και επιβλέψεων από το γραφείο μας. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.