Ανάληψη του συνόλου των μελετών και επιβλέψεων από το γραφείο μας. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.


Ανάληψη του συνολου των μελετών και Επίβλεψης από το γραφείο μας. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης.


Τετραώροφο στο Περιστέρι (Μελέτη & Κατασκευή) 2009-2011

Ανέγερση τετραωρόφου πολυκατοικίας με υπόγειο και στέγη,, πολυτελών διαμερισμάτων στην περιοχή «Μπουρνάζι» Περιστερίου επί ιδιοκτήτου (του γραφείου μας) οικοπέδου. Οι μελέτες και η κατασκευή έγιναν από το γραφείο μας.


Ανέγερση διωρόφου κτηρίου, 2 πολυτελών διαμερισμάτων στην περιοχή «Γλυκά Νερά». Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν από το γραφείο μας το 2011, οπότε εκδόθηκε και η σχετική οικοδομική άδεια. Το κτήριο βρίσκεται ακόμη στη φάση της ανέγερσης


Ανέγερση τετραωρόφου πολυκατοικίας, πολυτελών διαμερισμάτων στην περιοχή «Μπουρνάζι» Περιστερίου επί ιδιοκτήτου (του γραφείου μας) οικοπέδου. Το έργο βρίσκεται στη φάση της 1ης μελέτης και προορίζεται για εκμετάλλευση – πωλήσεις διαμερισμάτων.


Διώροφο στο Πάτημα ΙΙ Χαλανδρίου Κατασκευή 2007-2009

Ανέγερση διωρόφου κτηρίου 3 κατοικιών στην περιοχή «Πάτημα» Χαλανδρίου. Το γραφείο μας εκτέλεσε χρέη επιστασίας της κατασκευής καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής έως και την τμηματική του παράδοση.


Τετραώροφη πολυκατοικία στο Ν.Ηράκλειο 2008

Μελέτη (αρχιτεκτονική και στατική), για την ανέγερση τετραωρόφου πολυκατοικίας, στην περιοχή «άνω Ψαλίδι» του Δ.Ν. Ηρακλείου.


Μελέτη (αρχιτεκτονική και στατική), για την ανέγερση μονοκατοικίας, στην Ζάκυνθο.