Σύνταξη προϋπολογισμού έργου και υπηρεσίες συμβούλου Μηχανικού σε εφαρμογή αναστύλωσης – αποκατάστασης.