Αποκατάσταση και Ενίσχυση εκτεταμένων βλαβών στην οροφή βιομηχανικού κτηρίου