Αποκατάσταση και Ενίσχυση εκτεταμένων βλαβών στην οροφή βιομηχανικού κτηρίου


Μελέτη- εφαρμογή εκτεταμένης αποκατάστασης με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite)


Σύνταξη προϋπολογισμού έργου και υπηρεσίες συμβούλου Μηχανικού σε εφαρμογή αναστύλωσης – αποκατάστασης.


Ενίσχυση Σεισμόπληκτου Διώροφου στη Ηλεία

Κατασκευή έργου αποκατάστασης & επεμβάσεων – ενισχύσεων σεισμοπλήκτου στο Ν. Ηλείας


Διαρρύθμιση και Ενίσχυση Διατηρητέου στην Αθήνα

Κατασκευή έργου αποκατάστασης βλαβών και επεμβάσεων – ενισχύσεων σε διατηρητέο κτήριο στην περιοχή του Κολωνακίου στη Αθήνα.


Αποτίμηση αντοχής υλικών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ικαρία και σε κτήριο γραφείων καταστημάτων στην Αθήνα.

Διαδικασία αποτυπώσεων – συλλογής στοιχείων, επί τόπου δοκιμών, αποκαλύψεων οπλισμών, πυρηνοληψίας, κρουσιμετρήσεων, ανιχνεύσεων με τεχνικά μέσα, με σκοπό της αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. (συγκεκριμένα παρατίθενται εικόνες από τριωροφο κτήριο γραφείων – καταστημάτων (~2.000τ.μ.) μεθ΄υπογείου στο κέντρο της Αθήνας και από κτήριο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή «Εύδηλος» Ικαρίας.


Αναστύλωση πετρινης οικίας Συκούριο Λάρισας 2009

Προμελέτη αναστύλωσης – αποκατάστασης – αναδιαρρύθμισης παλιάς πέτρινης οικίας με βλάβες από σεισμό στην περιοχή του «Συκουρίου» Ν. Λαρίσης. Αναμένεται οριστική & μελέτη εφαρμογής, καθώς και κατασκευή του έργο στο προσεχές μέλλον.