Σε κτήριο που χρονολογείται περί των 100 ετών από αρχικής κατασκευής και 60 από την τελευταία προσθήκη πραγματοποιήθηκε άρση κακοτεχνειών - βλαβών, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός. Η διαδικασία επικεντρώθηκε στην ανάδειξη της αρχικής μορφής, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης και σύγχρονου εξοπλισμού.