Μελέτες – αδειοδότηση – κατασκευή, σε διαμέρισμα 30ετίας επιφάνειας 100τ.μ. στη περιοχή Πολύδροσο Αμαρουσίου.