Μελέτες - Κατασκευές

Διώροφο κτήριο 3 κατοικιών στην περιοχή "Πάτημα Ι" στο Χαλάνδρι

Ανέγερση διωρόφου κτηρίου 4 κατοικιών στα Γλυκά Νερά του Δ.Παιανίας

Τετραώροφο στο Περιστέρι 2011

Διώροφο στα Γλυκά Νερά

Τετραώροφο στο Περιστέρι 2012

Διώροφο στο Πάτημα Χαλανδρίου

Πολυκατοικία στο Ν.Ηράκλειο

Mονοκατοικία στη Ζάκυνθο

Επισκευές - Επεμβάσεις - Ενισχύσεις

Αναστύλωση πετρινης οικίας

Αποκατάσταση και Ενίσχυση λόγω εκτεταμένων βλαβών σε βιομηχανικό κτήριο

Αποκατάσταση εκτεταμένης φθοράς (παραθαλάσσιο περιβάλλον), σε πλάκα οροφής ισογείου μονοκατοικίας

Αποκατάσταση πολυωρόφου διατηρητέου κτηρίου λόγω εκτεταμένων καθιζήσεων

Αποτίμηση αντοχής υλικών

Διατηρητέο στην Αθήνα

Διώροφο στη Ηλεία

Ειδικά έργα

Αποξήλωση εξοπλισμού και κατεδάφιση τμήματος Βιομηχανικής Μονάδας

Κατεδάφιση Βιοτεχνικών Κτιρίων

Τοπικές ενισχύσεις φορέα για της έδραση βαρέων μηχανημάτων και προσθήκη μεταλλικού ημιωρόφου

Διαρρύθμιση–Εκσυγχρονισμός–Ανακαίνιση

Διαρρύθμιση – Εκσυγχρονισμός – Ανακαίνιση διαμερίσματος

Άρση Υπερβάσεων - Αδειοδότηση – Διαρρύθμιση – Εκσυγχρονισμός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Ανακατασκευή κατοικίας σε χώρο κτηνοτροφικής μονάδας

Ανακατασκευή παλαιάς οικίας στο Λόφο Σικελίας (Καλλιθέα)