Σύνταξη μελετών

Το τεχνικό γραφείο στελεχώνεται από μία ομάδα εμπείρων μηχανικών με ευρεία και σφαιρική γνώση του γενικότερου αντικειμένου της οικοδομής. Η αντιμετώπιση κάθε εργασίας που αναλαμβάνει, γίνεται εγγυημένα με υπεύθυνο τρόπο σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του, τις απαιτήσεις και ανάγκες του εντολέα, εντός του συμφωνημένου χρονικού ορίου και πάντα σε λογικό κόστος.

Πεδίο δραστηριοτήτων: