Η ιστοσελίδα μας δεν διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών.

Τα μοναδικά προσωπικά δεδομένα που μπορούν να συλλεχτούν είναι μέσω της φόρμας επικοινωνίας και τα οποία τα χρησιμοποιούμε μόνο για την επικοινωνία που μας ζητείται.