Μελέτη (αρχιτεκτονική και στατική), για την ανέγερση μονοκατοικίας, στην Ζάκυνθο.