Διώροφο στο Πάτημα ΙΙ Χαλανδρίου Κατασκευή 2007-2009

Ανέγερση διωρόφου κτηρίου 3 κατοικιών στην περιοχή «Πάτημα» Χαλανδρίου. Το γραφείο μας εκτέλεσε χρέη επιστασίας της κατασκευής καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής έως και την τμηματική του παράδοση.