Ανάληψη του συνολου των μελετών και Επίβλεψης από το γραφείο μας. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης.