Αποτίμηση αντοχής υλικών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ικαρία και σε κτήριο γραφείων καταστημάτων στην Αθήνα.

Διαδικασία αποτυπώσεων – συλλογής στοιχείων, επί τόπου δοκιμών, αποκαλύψεων οπλισμών, πυρηνοληψίας, κρουσιμετρήσεων, ανιχνεύσεων με τεχνικά μέσα, με σκοπό της αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. (συγκεκριμένα παρατίθενται εικόνες από τριωροφο κτήριο γραφείων – καταστημάτων (~2.000τ.μ.) μεθ΄υπογείου στο κέντρο της Αθήνας και από κτήριο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή «Εύδηλος» Ικαρίας.