Αναστύλωση πετρινης οικίας Συκούριο Λάρισας 2009

Προμελέτη αναστύλωσης – αποκατάστασης – αναδιαρρύθμισης παλιάς πέτρινης οικίας με βλάβες από σεισμό στην περιοχή του «Συκουρίου» Ν. Λαρίσης. Αναμένεται οριστική & μελέτη εφαρμογής, καθώς και κατασκευή του έργο στο προσεχές μέλλον.