Σε υφιστάμενο χώρο πολυκαταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, ακολουθήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία ΚΥΕ (Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) βάσει των ισχυουσών διατάξεων, με ρύθμιση πολεοδομικών υπερβάσεων και σύνταξη πλήρους φακέλου μελετών για τη προσαρμογή του χώρου στη συγκεκριμένη χρήση, με πλήρη πρόταση εφαρμογής για τη τελική διαρρύθμιση του χώρου.

Δείτε περισσότερα