Ρύθμιση αυθαιρέτων

Καλέστε μας σήμερα στα: 210.68.00.326 ή 693.6631779 για να μας ζητήσετε πληροφορίες και να συντάξουμε το φάκελο σας ή στείλτε μας μήνυμα πατώντας εδώ!

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και ανταγωνιστικές τιμές, τη διαδικασία ελέγχου – τακτοποίησης (άρθρο 96 ) ή νομιμοποίησης (άρθρο 106 ) – έκδοση σχετικής βεβαίωσης (άρθρο 83), σε κάθε είδους υπέρβαση δόμησης, όπως προβλέπεται στο Ν.4495/17 . Επίσης, εκδίδεται η βεβαίωση νομίμως υφισταμένου ή αδομήτου για την σύνταξη δικαιοπραξιών.

Μία σύντομη ανάγνωση – ερμηνεία του Νόμου:

Σύμφωνα με το Ν.4495/17 (αλλά και τους προγενέστερους αυτού,Ν.4178/13, Ν.4014/11), ισχύει απαγόρευση κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή (πωλήσεις, γονικές παροχές κ.τ.λ.) σε ακίνητα που περιέχουν αυθαίρετες εγκαταστάσεις ή/και χρήσεις. Προς τούτο, προ της έκδοσης συμβολαίου και μέσα από ένα πλαίσιο αυστηρών ποινών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, απαιτείται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης νομιμότητας από Μηχανικό.

Η σχετική βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί μόνο σε περιπτώσεις αδομήτων ακινήτων (οικόπεδα ή γήπεδα) καθώς και σε νομίμως υφιστάμενα κτήρια – εγκαταστάσεις & χρήσεις. Επίσης η σχετική βεβαίωση εκδίδεται με ειδική μνεία και σε περιπτώσεις ρυθμισμένων ή νομιμοποιημένων εγκαταστάσεων η/και χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των 3 έως άνω νόμων (αλλά και άλλων σχετικών προγενέστερων (π.χ. Ν. 3843/10, Νόμο «Σουφλιά», «Τρίτση» κ.ο.κ.).

Βεβαίως σήμερα είναι σε ισχύ μόνο ο Ν.4495/17, επομένως αποτελεί «μονόδρομο» σε όποια ρύθμιση υπερβάσεων εκκρεμεί ακόμη.

Εκτός της ανάγκης τακτοποίησης των όποιων σχετικών εκκρεμοτήτων εν΄ όψει κάποιας επικείμενης δικαιοπραξίας, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/17 & Ν.3843/10, εκκρεμεί και η σύνταξη της «ταυτότητας κτηρίου» η οποία θα είναι υποχρεωτική σε κάθε κτίσμα και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία νομιμότητας αυτού. Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο το να εξεταστεί η νομιμότητα της περιουσίας σε κάθε περίπτωση. Εδώ, τίθεται (με απλή γλώσσα) το εξής ερώτημα: Είναι, ή όχι νόμιμο το σπίτι μου; Μόνο μια απάντηση μπορούμε να δώσουμε: Αν δεν είστε ειδικοί σε πολεοδομικά θέματα, συγκεντρώστε ό, τι στοιχεία διαθέτετε (π.χ. οικοδομική άδεια, σχέδια, μελέτες, συμβόλαια..) και απευθυνθείτε σε Μηχανικό που να εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Εκείνος θα σας παρέχει τη γνώση που σας είναι απαραίτητη!

Το επόμενο βήμα, σε περίπτωση που ο έλεγχος δείξει όποια υπέρβαση, είναι να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο της ένταξης στις ρυθμίσεις του Ν.4495/17 ο οποίος είναι σε ισχύ από τις 03-09-2017 και έως τις 08-11-2019. Βάσει των διατάξεών του, δίνεται μέσω ενός συστήματος κατηγοριοποίησης των υπερβάσεων, η δυνατότητα είτε νομιμοποίησης (με άδεια δόμησης – σε ειδικές περιπτώσεις, οπού τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη το επιτρέπουν), αναστολής από την κατεδάφιση εφ΄ όρου ζωής, ή τριακονταετούς αναστολής επιβολής προστίμων. Επίσης, εκτός από τη μεγάλη λίστα εκπτωτικών συντελεστών και περιπτώσεις απαλλαγών που διατίθενται, προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις (αλλά και επιβαρύνσεις) που σχετίζονται με το χρόνο υπαγωγής. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, (εκτός της νομιμοποίησης με άδεια δόμησης, που επιβαρύνεται μόνο με το παράβολο και το κόστος έκδοσης της σχετικής άδειας), επιβαρύνονται με «ειδικό» πρόστιμο (συν την αμοιβή του Μηχανικού που θα φέρει εις πέρας τη διαδικασία). Ο όρος «ειδικό» ορίζεται για να διαχωρίσει από τα πρόστιμα που παγίως ισχύουν (πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης), όπως διαμορφώθηκαν (και εκτινάχθηκαν!) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/17, τα οποία είναι ασυγκρίτως υψηλότερα.

Πότε όμως συμφέρει να δηλώσουμε; Η ιδανική περίπτωση είναι να δηλώσουμε σύντομα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά δίνεται από την πολιτεία κίνητρο με έκπτωση στην περίπτωση υπαγωγής εντός του 1ου εξαμήνου της ισχύος του Νόμου. Ωστόσο, αν υπάρχει η δυνατότητα εφ΄ άπαξ εξόφλησης, τότε προβλέπεται έκπτωση 20%. Και κάτι που θα ενδιαφέρει, θέλουμε να πιστεύουμε, πολλούς: Δίνεται επίσης η δυνατότητα «ανταλλαγής» έως και 50% της αξίας του ειδικού προστίμου με υπηρεσίες, εργασίες και υλικά που αφορούν στη στατική ή/και ενεργειακή αναβάθμιση του υπό εξέταση κτίσματος – χώρου.

Εκτενέστερη πληροφόρηση μπορείτε να λάβετε αφού έρθετε σε επικοινωνία με εμάς.