Ρύθμιση αυθαιρέτων

Καλέστε μας σήμερα στα: 210.68.00.326 ή 693.6631779 για να μας ζητήσετε πληροφορίες και να συντάξουμε το φάκελο σας ή στείλτε μας μήνυμα πατώντας εδώ!

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και ανταγωνιστικές τιμές, τη διαδικασία ελέγχου – τακτοποίησης (άρθρο 8) ή νομιμοποίησης (άρθρο 23) – έκδοση σχετικής βεβαίωσης (άρθρο 3), σε κάθε είδους υπέρβαση δόμησης, όπως προβλέπεται στο Ν.4178/13 . Επίσης, εκδίδεται η βεβαίωση νομίμως υφισταμένου, για την σύνταξη δικαιοπραξιών.

Μία σύντομη ανάγνωση – ερμηνεία του Νόμου:

Σύμφωνα με το Ν.4178/13 (αλλά και τους προγενέστερους αυτού, Ν3843/10 & Ν4014/11), ισχύει απαγόρευση κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή (πωλήσεις, γονικές παροχές κ.τ.λ.) σε ακίνητα που περιέχουν αυθαίρετες εγκαταστάσεις ή/και χρήσεις. Προς τούτο, προ της έκδοσης συμβολαίου και μέσα από ένα πλαίσιο αυστηρών ποινών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, απαιτείται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από Μηχανικό.

Η σχετική βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί μόνο σε περιπτώσεις αδομήτων ακινήτων (οικόπεδα ή γήπεδα) καθώς και σε νομίμως υφιστάμενα κτήρια. Επίσης η σχετική βεβαίωση εκδίδεται με ειδική μνεία και σε περιπτώσεις ρυθμισμένων ή νομιμοποιημένων εγκαταστάσεων η/και χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των 3 έως άνω νόμων (αλλά και άλλων σχετικών προγενέστερων (π.χ. νόμο «Σουφλιά», «Τρίτση» κ.ο.κ.).

Βεβαίως σήμερα είναι σε ισχύ μόνο ο Ν.4178/13, επομένως αποτελεί «μονόδρομο» σε όποια ρύθμιση υπερβάσεων εκκρεμεί ακόμη.

Εκτός της ανάγκης τακτοποίησης των όποιων σχετικών εκκρεμοτήτων εν΄ όψει κάποιας επικείμενης δικαιοπραξίας, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/10, εκκρεμεί και η σύνταξη της «ταυτότητας κτηρίου» η οποία θα είναι υποχρεωτική σε κάθε κτίσμα και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία νομιμότητας αυτού. Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο το να εξεταστεί η νομιμότητα της περιουσίας σε κάθε περίπτωση. Εδώ, τίθεται (με απλή γλώσσα) το εξής ερώτημα: Είναι, ή όχι νόμιμο το σπίτι μου; Μόνο μια απάντηση μπορούμε να δώσουμε: Αν δεν είστε ειδικοί σε πολεοδομικά θέματα, συγκεντρώστε ό, τι στοιχεία διαθέτετε (π.χ. οικοδομική άδεια, σχέδια, μελέτες, συμβόλαια..) και απευθυνθείτε σε Μηχανικό που να ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Εκείνος θα σας ενημερώσει! Σε τελική ανάλυση, η γνώση α είναι δύναμη!

Το επόμενο βήμα, σε περίπτωση που ο έλεγχος δείξει όποια υπέρβαση, είναι να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο της ένταξης στις ρυθμίσεις του Ν.4178/13 ο οποίος είναι σε ισχύ από τις 8-08-13 και για 18μήνες. Βάσει των διατάξεών του, δίνεται μέσω ενός συστήματος κατηγοριοποίησης των υπερβάσεων, η δυνατότητα είτε νομιμοποίησης (με άδεια δόμησης – σε ειδικές περιπτώσεις, οπού τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη το επιτρέπουν), ή αναστολής από την κατεδάφιση εφ΄ όρου ζωής, ή τριακονταετούς αναστολής επιβολής προστίμων. Επίσης, υπάρχει μεγάλη λίστα εκπτωτικών συντελεστών και περιπτώσεις απαλλαγών, που δεν είναι σκόπιμο να αναφερθούν εδώ. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, (εκτός της νομιμοποίησης με άδεια δόμησης, που επιβαρύνεται μόνο με το παράβολο και το κόστος έκδοσης της σχετικής άδειας), επιβαρύνονται με «ειδικό» πρόστιμο (συν την αμοιβή του Μηχανικού που θα φέρει εις πέρας τη διαδικασία). Ο όρος «ειδικό» ορίζεται για να διαχωρίσει από τα πρόστιμα που παγίως ισχύουν (πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης) τα οποία είναι ασυγκρίτως υψηλότερα.

Πότε όμως συμφέρει να δηλώσουμε; Η ιδανική περίπτωση είναι να δηλώσουμε αρκετά σύντομα. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά δίνεται από την πολιτεία κίνητρο περισσότερων δόσεων στην αποπληρωμή του προστίμου στις δηλώσεις εντός του 1ου εξαμήνου έναντι του 2ου και 3ου αντιστοίχως. Ωστόσο, αν υπάρχει η δυνατότητα εφ΄άπαξ εξόφλησης, τότε προβλέπεται έκπτωση 20%. Και κάτι που θα ενδιαφέρει, θέλουμε να πιστεύουμε πολλούς: Δίνεται επίσης η δυνατότητα «ανταλλαγής» έως και 50% της αξίας του ειδικού προστίμου με υπηρεσίες, εργασίες και υλικά που αφορούν στη στατική ή/και ενεργειακή αναβάθμιση του υπό εξέταση κτίσματος – χώρου.

Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε; Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από το Μηχανικό, στη σωστή και πλήρη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το περιεχόμενο της δήλωσης, πρόκειται, εντός προθεσμίας 7 ετών (και οπωσδήποτε προ της έκδοσης της ταυτότητας κτηρίου»), να ελεγχθεί από ανεξάρτητο «ελεγκτή δόμησης» ορισμένο με ηλεκτρονική κλήρωση, όπως ορίζεται από το Ν.4030/11.

Δείτε παρακάτω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες για τη ρύθμιση.