Εργασίες ξυλοτύπων σε Οικοδομικό έργο

Ως φυσική συνέχεια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας, υποχρεούμαστε στην διεξαγωγή της επίβλεψης που ορίζεται από το νόμο και αφορά γενικά στην επίβλεψη της ορθής εφαρμογής όλων των μελετών στη φάση της κατασκευής. Ανεξαρτήτως αυτής της υποχρέωσης (που πάντα φέρουμε εις πέρας με συνέπεια), υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης της επιστασίας της κατασκευής στο γραφείο μας. Η επιστασία επεκτείνεται επιπλέον στο αντικείμενο της καθημερινής παρουσίας στο έργο της εκπροσώπησης και προάσπισης των συμφερόντων του εντολέα την επιλογή και οργάνωση των συνεργείων και υλικών (σε συνεννόηση με τον εντολέα, την σύνταξη λεπτομερούς προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και την τήρηση αυτών, καθώς και ό, τι άλλο απαιτεί η κατασκευή (σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, τήρηση Ε.Κ.Κ.Ο. (ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών), σύνταξη Α.Π.Δ. (αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων) και διεκπεραίωση στο Ι.Κ.Α. κ.α.

Εκτός των παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης στο γραφείο μας της κατασκευής «κατ΄ αποκοπή» του έργου σας. Στην περίπτωση αυτή, αφού πρώτα γίνει κοστολόγηση και προσφορά συνοδευόμενη από σαφέστατη Γ.Σ.Υ. (Γενική συγγραφή υποχρεώσεων), αναλαμβάνουμε την κατασκευή με συνέπεια, υπευθυνότητα, σε συγκεκριμένο κόστος ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάμιξή σας με την επίπονη διαδικασία, με την οποία ίσως δεν επιθυμείτε να εμπλακείτε.