Κάτοψη διαρρύθμισης ΚΥΕ

Αναλαμβάνεται η διαδικασία που αφορά στον έλεγχο – συμμόρφωση – αδειοδότηση για καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.