Εκτύπωση

Aντιστήριξη πρανών εκσκαφής

Aντιστήριξη πρανών εκσκαφής με μεταλλικούς πασσάλους – κεφαλόδεσμους – πλήρωση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)

Εκτύπωση

Αποτίμηση αντοχής υλικών

Αποτίμηση αντοχής υλικών σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ικαρία και σε κτήριο γραφείων καταστημάτων στην Αθήνα.

Διαδικασία αποτυπώσεων – συλλογής στοιχείων, επί τόπου δοκιμών, αποκαλύψεων οπλισμών, πυρηνοληψίας, κρουσιμετρήσεων, ανιχνεύσεων με τεχνικά μέσα, με σκοπό της αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. (συγκεκριμένα παρατίθενται εικόνες από τριωροφο κτήριο γραφείων – καταστημάτων (~2.000τ.μ.) μεθ΄υπογείου στο κέντρο της Αθήνας και από κτήριο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή «Εύδηλος» Ικαρίας.

Εκτύπωση

Διατηρητέο στην Αθήνα

Διαρρύθμιση και Ενίσχυση Διατηρητέου στην Αθήνα

Κατασκευή έργου αποκατάστασης βλαβών και επεμβάσεων – ενισχύσεων σε διατηρητέο κτήριο στην περιοχή του Κολωνακίου στη Αθήνα.

Εκτύπωση

Διώροφο στη Ηλεία

Ενίσχυση Σεισμόπληκτου Διώροφου στη Ηλεία

Κατασκευή έργου αποκατάστασης & επεμβάσεων – ενισχύσεων σεισμοπλήκτου στο Ν. Ηλείας

Εκτύπωση

Αναστύλωση πετρινης οικίας

Αναστύλωση πετρινης οικίας Συκούριο Λάρισας 2009

Προμελέτη αναστύλωσης – αποκατάστασης – αναδιαρρύθμισης παλιάς πέτρινης οικίας με βλάβες από σεισμό στην περιοχή του «Συκουρίου» Ν. Λαρίσης. Αναμένεται οριστική & μελέτη εφαρμογής, καθώς και κατασκευή του έργο στο προσεχές μέλλον.