Εκτύπωση

Εταιρικό Προφίλ

Το τεχνικό γραφείο στελεχώνεται από μία ομάδα εμπείρων μηχανικών με ευρεία και σφαιρική γνώση του γενικότερου αντικειμένου της οικοδομής. Η αντιμετώπιση κάθε εργασίας που αναλαμβάνει, γίνεται εγγυημένα με υπεύθυνο τρόπο σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του, τις απαιτήσεις και ανάγκες του εντολέα, εντός του συμφωνημένου χρονικού ορίου και πάντα σε λογικό κόστος.

Πεδίο δραστηριοτήτων:

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Μελέτες Τρισδιάστατης Απεικόνισης (3D) και φωτορεαλισμού
  • Στατικές / Αντισεισμικές Μελέτες, Μελέτες Αποκατάστασης / Ενίσχυσης κτηρίων
  • Επίβλεψη, Επιστασία, Κατασκευή Οικοδομικών Έργων
  • Εργασίες Επισκευών, Ενισχύσεων, Προσθηκών σε Υφιστάμενα κτήρια
  • Εργασίες Διαρρυθμίσεων, Ανακαινίσεων σε Υφιστάμενα κτήρια
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
  • Εκτιμήσεις–Οικονομοτεχνικές Μελέτες
  • Αυθαίρετα (Δηλώσεις (άρθρο 8) και Νομιμοποιήσεις (άρθρο 23) του Ν.4178/13)
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)