Εκτύπωση

Εργασίες Διαρρυθμίσεων, Ανακαινίσεων σε Υφιστάμενα κτήρια

Ανάληψη μελετών – διαδικασίας αδειοδότησης – κατασκευής με σκοπό την ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση – εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό, σε υφιστάμενους χώρους κατοικίας, εργασίας, καταστήματα κ.α.

Η διαδικασία γίνεται με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήση, ως έχουν ή πρόκειται να προκύψουν στο μέλλον και πάντα αφού εξεταστούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζονται από την επέμβαση (Μη επηρεασμός της στατικής επάρκειας φερόντων και μη στοιχείων προς το δυσμενέστερο, σεβασμός στα πολεοδομικά μεγέθη ώστε να μη δημιουργούνται αυθαιρεσίες, σεβασμός στον πιθανώς υπάρχον αρχιτεκτονικό τύπο του χώρου).